11/04/2016 Toni i Marta

LA PRÀCTICA DE LA MEDITACIÓ

Meditar és la pràctica que ens permet créixer en consciència, sortir de la foscor, del somni de la ignorància i de la confusió, i endinsar-nos en l’espai obert i lluminós de la presència.

Però, en realitat, meditar és molt més que una pràctica i infinitament més que un mètode: és una forma de viure, una manera de ser, en la qual ens reconeixem en la nostra veritable identitat.

Es tracta d’una forma de viure, la característica fonamental pot expressar-se de tres maneres diferents, però equivalents: viure en el present, atendre el que està esdevenint i silenciar la ment. Maneres tan equivalents que donen els tres al mateix temps: cada un requereix o acompanya els altres dos.

Únicament podem viure en l’aquí i ara, si aturem qualsevol història mental i atenem allò que en aquest moment esdevé. L’ identificació amb la ment -amb qualsevol de les seves històries- ens treu del present i ens enreda en els interessos de l’ego. Fora del present, identificats amb els pensaments, és l’ego qui assumeix el protagonisme i ens fa jutjar tot a la llum de les seves etiquetes, segons el que a ell li resulta agradable o desagradable.

La pràctica de la meditació ens capacita per educar la nostra ment i créixer en atenció: com escriu Vicent Simó, ens permet “calmar la ment per veure amb claredat”. Però ens regala molt més que això. L’atenció conscient deté les interpretacions mentals que fem de tot el que passa, ens àncora en el present i ens introdueix en el silenci que, com li agradava repetir al mestre Joel Goldsmith,  no és una absència de so, sinó un estat de consciència que ens fa capaços d’abstenir-nos de qualsevol reacció mental enfront del que veiem o sentim. És a dir, podem veure i reconèixer una ombra a la paret -una aparença horrible- i, en canvi, no tenir una reacció de por, ja que som conscients que es tracta només d’una ombra.

Gràcies a l’atenció, caiem en el compte que les interpretacions de la nostra ment no són la realitat. Per tant, al detenir-les, cessa el sofriment que elles mateixes originen, es desinflen les pretensions de protagonisme del jo -que reaccionava a aquelles interpretacions, d’acord amb les seves pròpies pautes mentals i emocionals- i en el seu lloc apareix el descans i la llibertat, que acompanyen sempre al present.

En un pas més, la pràctica de la meditació pròpiament dita ens obri l’accés a la nostra veritable identitat: deixem de llegir els esdeveniments des del jo, per veure’ls com ombres o pel·lícules que es projecten en la consciència que som. D’aquesta manera, ens alliberem de la tirania del jo i emergeix la saviesa, l’equanimitat i la unitat que ens converteix. (…)

No hi pot haver claredat i llibertat sinó en el real: això és “el que és”. Però, per romandre en això, es necessita adonar-se, tant del que passa en la nostra ment com de la nostra veritable identitat. Aquest adonar-se equival a viure desperts, amb consciència i llibertat.

Per viure d’aquesta manera, es requereix una observació atenta a tot el que circula per la nostra ment – pensaments, sentiments, emocions, reaccions … -, sense condemnar res ni identificar-se amb res. Gràcies a aquesta actitud d’atenció, s’aturen les històries mentals i pot aparèixer la comprensió o saviesa: en una ment silenciosa cau el vel que ocultava la veritat.

Però, simultàniament, cal també romandre en la consciència de qui som. [Com ha quedat dit més amunt,] es sol donar per fet que hi ha un pensador separat del pensament. No obstant això, el pensador és el resultat dels nostres pensaments.

El que habitualment passa és que la mateixa creença en el jo el converteix en protagonista i, d’aquesta manera, se li concedeix al pensador un estatus essencial. No obstant això, n’hi ha prou que el pensador deixi de jutjar, per descobrir que només hi ha pensaments. No existeix tal cosa com un jo que creu ser el centre, el protagonista, fins i tot una gran persona. És només la memòria -per la qual atribuïm noms i formes al que veiem- la qual atorga al jo aquest caràcter d’autoconsistencia. La nostra veritable identitat és una altra: l’espai conscient en què tot passa.

(…) Gràcies a la pràctica de l’atenció plena es desenvolupa el testimoni i creix la desidentificació amb el jo. (…) Però l’atenció plena segueix sent només un mitjà o una eina. la meditació, però, és un estat de consciència.

Toni i Marta

LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN

Meditar es la práctica que nos permite crecer en consciencia, salir de la oscuridad, del sueño de la ignorancia y de la confusión, y adentrarnos en el espacio abierto y luminoso de la presencia.

Pero, en realidad, meditar es mucho más que una práctica e infinitamente más que un método: es una forma de vivir, una forma de ser, en la que nos reconocemos en nuestra verdadera identidad.

Se trata de una forma de vivir, cuya característica fundamental puede expresarse de tres modos distintos, pero equivalentes: vivir en el presente, atender a lo que está aconteciendo y silenciar la mente. Modos tan equivalentes que se dan los tres al mismo tiempo: cada uno requiere o acompaña a los otros dos.

Únicamente podemos vivir en el aquí y ahora, si detenemos cualquier historia mental y atendemos a aquello que en este momento acontece. La identificación con la mente –con cualquiera de sus historias- nos saca del presente y nos enreda en los intereses del ego. Fuera del presente, identificados con los pensamientos, es el ego quien asume el protagonismo y nos hace juzgar todo a la luz de sus etiquetas, según lo que a él le resulta agradable o desagradable.

La práctica de la meditación nos capacita para educar nuestra mente y crecer en atención: como escribe Vicente Simón, nos permite “calmar la mente para ver con claridad”. Pero nos regala mucho más que eso. La atención consciente detiene las interpretaciones mentales que hacemos de todo lo que ocurre, nos ancla en el presente y nos introduce en el silencio que, como le gustaba repetir al maestro Joel Goldsmith, no es una ausencia de sonido, sino un estado de conciencia que nos hace capaces de abstenernos de cualquier reacción mental frente a lo que vemos u oímos. Es decir, podemos ver y reconocer una sombra en la pared –una apariencia horrible- y, sin embargo, no tener una reacción de miedo, puesto que somos conscientes de que se trata sólo de una sombra.

Gracias a la atención, caemos en la cuenta de que las interpretaciones de nuestra mente no son la realidad. Por tanto, al detenerlas, cesa el sufrimiento que ellas mismas originan, se desinflan las pretensiones protagónicas del yo –que reaccionaba a aquellas interpretaciones, de acuerdo con sus propias pautas mentales y emocionales– y en su lugar aparece el descanso y la libertad, que acompañan siempre al presente.

En un paso más, la práctica de la meditación propiamente dicha nos franquea el acceso a nuestra verdadera identidad: dejamos de leer los acontecimientos desde el yo, para verlos como sombras o películas que se proyectan en la conciencia que somos. De este modo, nos liberamos de la tiranía del yo y emerge la sabiduría, la ecuanimidad y la unidad que nos constituye. (…)

No puede haber claridad y libertad sino en lo real: eso es “lo que es”. Pero, para permanecer en ello, se necesita darse cuenta, tanto de lo que ocurre en nuestra mente como de nuestra verdadera identidad. Ese darse cuenta equivale a vivir despiertos, con consciencia y libertad.

Para vivir de ese modo, se requiere una observación atenta a todo lo que circula por nuestra mente – pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones…-, sin condenar nada ni identificarse con nada. Gracias a esa actitud de atención, se detienen las historias mentales y puede aparecer la comprensión o sabiduría: en una mente silenciosa cae el velo que ocultaba la verdad.

Pero, simultáneamente, es necesario también permanecer en la conciencia de quienes somos. [Como ha quedado dicho más arriba,] se suele dar por sentado que existe un pensador separado del pensamiento. Sin embargo, el pensador es el resultado de nuestros pensamientos.

Lo que habitualmente ocurre es que la misma creencia en el yo lo convierte en protagonista y, de ese modo, se le concede al pensador un estatus esencial. Sin embargo, basta que el pensador deje de juzgar, para descubrir que solo hay pensamientos. No existe tal cosa como un yo que cree ser el centro, el protagonista, incluso una gran persona. Es solo la memoria –por la que atribuimos nombres y formas a lo que vemos- la que otorga al yo ese carácter de autoconsistencia. Nuestra verdadera identidad es otra: el espacio consciente en el que todo ocurre.

(…) Gracias a la práctica de la atención plena se desarrolla el testigo y crece la desidentificación con el yo. (…) Pero la atención plena sigue siendo solo un medio o una herramienta. la meditación, sin embargo, es un estado de conciencia.

Toni i Marta

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Abril 2016, Uncategorized y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s